Учебна и научна дейност

    Учебно-преподавателската дейност се извършва от две хабилитирани лица /професор и доцент/ и един асистент, като клиниката е база за обучение на специализанти по неврохирургия, докторанти и други медицински кадри.

    Организират се и се провеждат тематични курсове по линия на продължаващото следдипломно обучение с различни специалисти - по обща медицина, неврология, неврохирургия, неврофизиология, травматология.

    Във фокуса на учебно-преподавателската дейност е и подготовката на медицински кадри, участващи в задгранични мисии по линия на НАТО.

    Клиниката по неврохирургия е оборудвана с модерна учебна зала и съвременна мултимедийна техника.