Учебна и научна дейност

    В Отделението по хемодиализа се обучават студенти по медицина и лекари специализанти в рамките на специалност "Нефрология".