Учебна и научна дейност

    В лабораторията се извършва постоянно проучване, усъвършенстване и внедряване на съвременни диагностични методи.

    Тя е база за обучение и квалификация на лекари, специализанти, студенти и професионалисти по здравни грижи от медицинските колежи и университети. Провеждат се курсове по определени раздели от програмите за придобиване на специалност и следдипломно обучение по вирусология.