Учебна и научна дейност

    Лекарите от отделението участват като хонорувани преподаватели в обучението на студенти от Академията на МВР по специалността „Съдебна медицина и деонтология”.