Актуално за COVID-19

Учебна и научна дейност

    В Клиниката по еднокринология и болести на обмяната се извършва подготовка на български и чуждестранни студенти, стажанти и специализанти.

    Тя е акредитирана и за обучение докторанти по научна специалност "Ендокринология", по професионално направление "Медицина"