Учебна и научна дейност

    Клиниката  извършва научна и учебно-преподавателска дейност, внедрява и прилага съвременни методи и техники в образната диагностика.

    База е за обучение и квалификация на лекари-специализанти, студенти – рентгенови лаборанти и професионалисти по здравни грижи от медицинските колежи, факултети и университети.

    В клиниката се провежда и мамографски курс за следдипломно обучение.