Учебна и научна дейност

    Отделението по орална хирургия е акредитирано като база за специализация по орална хирургия. Основните методи за обучение са лекции, практически упражнения, семинари и колоквиуми.

    Ежегодно тук се провеждат следдипломни курсове за лекари по дентална медицина и специалисти по здравни грижи.

    Разполагаме със собствена литература по специалността, нагледни материали, достъп до интернет, както и възможност за директно наблюдение на извършваните хирургични интервенции в операционната зала. Нашите специалисти са редовни участници в множество републикански и международни научни форуми, като ежегодно публикуват свои статии в реномирани български и чуждестранни научни списания.

    В резултат от натрупания ни опит през годините, бе издадена монография, свързана с въвеждането в  практиката на отделението на актуални методи за лечение - използването на автоложен кръвен субстрат при орална патология.

    В отделението се провеждат проучвания в областта на лазерноасистираните дентални процедури, а хирурзите ни са в непрекъснат контакт с водещи специалисти и хирургични клиники в страната и чужбина.