Учебна и научна дейност

    Операционният център е база за обучение на стажант-лекари, клинични ординатори, докторанти.

    При нас се извършва следдипломно обучение на специалисти с висше образование в системата на здравеопазването, както и следдипломна квалификация на висш и среден медицински състав от здравната мрежа на страната.

    Тук се провеждат и курсове за преквалификация на медицински в операционни сестри, преддипломен стаж към Медицински университет-София.