Учебна и научна дейност

  Първа клиника по коремна хирургия е утвърдено място за висококачествено обучение на студенти по медицина, специализанти в областта на коремната хирургия, медицински специалисти по здравни грижи и следдипломна квалификация на хирурзи в областта на лапароскопската хирургия.

  Основните методи за обучение са лекции, практически упражнения, асистенции в операции, семинари и колоквиуми провеждани от хабилитираните лица и асистентите на клиниката. Ежегодно се провеждат следдипломни курсове в областта на колопроктологията, херниологията и здравните грижи.

  Клиниката разполага със собствена литература по специалността, нагледни материали, достъп до интернет и модерно оборудвана учебна видео зала позволяваща директно наблюдение на извършваните хирургични интервенции в операционните зали.

  Водещите хирурзи в клиниката извършват методична и консултативна дейност като републикански консултанти по коремна хирургия.

  През годините от създаването на клиниката сътрудниците й участват в множество национални и международни научни форуми. Публикувани са над 300 статии в реномирани български и чуждестранни научни списания.

  Колективът на клиниката участва в написването на съвременните учебници по коремна хирургия, лапароскопска хирургия, жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия, военна и травма хирургия. Резултат от активната научна дейност е включването на клиниката международни клинични проучвания касаещи антибиотичната терапия и други.