Учебна и научна дейност

    Освен лечебна дейност, клиниката развива и активна учебно-начуна и преподавателска дейности.

    Клиниката е база за специализация на специализанти, като през нея до днешни дни са преминали на специализация и са обучени над 50 специалисти по очни болести.

    При нас се провеждат и курсове и високоспециализирани дейности.