Учебна и научна дейност

  Катедрата по анестезиология и интензивно лечение /КАИЛ/ е база за обучение към Медицинския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и предоставя качествено обучение на студенти по медицина, специализанти, докторанти, медицински сестри и други здравни работници.

  Катедрата провежда и голям брой специализирани курсове за медицински сестри, лекари и здравни работници за повишаване на тяхната квалификация.

  КАИЛ е база, в която се провеждат държавни изпити за придобиване на специалност "Анестезиология и интензивно лечение".

  Организира и участва като партньор на различни конгреси и семинари както в България, така и в чужбина.

  Научно-изследователска дейност:

  Катедрата извършва научно-изследователска дейност в областта на интензивното лечение и анестезиологията чрез работата на големия брой асистенти и докторанти, с които разполага.