Учебна и научна дейност

    Клиниката е база за обучение на по специалностите „Вътрешни болести” и „Кардиология, както на лекари - специализанти по интензивните модули в различните специалности.

    Ние сме желан партньор за участие в национални и международни програми по въвеждането на нови лечебни и диагностични методи.

    Клиниката е предпочитана база за провеждане на международни многоцентрови клинични проучвания.