Учебна и научна дейност

    Освен спешната медицинска помощ, която оказваме денонощно, в Мултипрофилното спешно отделение развиваме и активна учебно- преподавателската дейност. Ние сме база за обучение на специализанти, студенти по медицина и медицински сестри.