Учебна и научна дейност

    Клиниката е база за обучение на студенти по медицина, специализанти и докторанти по "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия", както на специалисти по здравни грижи

     

     

     

    Ежегодно в рамките на учебната година се провеждат и специализирани тематични курсове по обструктивни белодробни болести, инфекции на долни дихателни пътища, белодробен карцином, белодробна тромбемболия.