Актуално за COVID-19

Учебна и научна дейност

    Специалистите по ревматология на ВМА обучават студенти от Медицинския факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Отделението е база и за продължаващо обучение на дипломирани медици.