Учебна и научна дейност

    Клиниката по гръдна хирургия е акредитирана за обучение на студенти, специализанти и докторанти. Ежегодно тук се провеждат тематични курсове по различни проблеми от областите на гръдната хирургия и мамология, предназначени както за лекари – специалисти, така и за специалисти по здравни грижи.

    Извършва се научно-изследователска дейност и участие в клинични проучвания в областта на заболяванията на млечната жлеза.