Актуално за COVID-19

Ценоразпис

  1. Цени за леглоден, според Приложение № 6 от наредба Н-5/11.03.2013 г., за:

  • Военнослужещи в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и членовете на техните семейства
  • Цивилни служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и членовете на техните семейства
  • Пенсионирани военнослужещи и членовете на техните семейства
  • Членовете на семействата на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите /Приложение № 6 от наредба Н-5/11.03.2013 г./
  • Резервисти за времето на активна служба
  Леглоден в:  Цена (лв.)
  Апартамент - лукс (за целия апартамент) 40,00
  Апартамент - стая и хол (за целия апартамент) 30,00
  Апартамент студио (за целия апартамент) 25,00
  Стая с едно легло 14,00
  Стая с две легла 10,00
  Стая с три легла 7,00

   

   

   

   

   

   

  2. Цени за леглоден за военноинвалиди и военнопострадали, според Приложение № 7 от наредба Н-5/11.03.2013 г.:

  Леглоден в: Цена (лв.)
  Апартамент - лукс (за целия апартамент) 20,00
  Апартамент - стая и хол (за целия апартамент) 15,00
  Апартамент студио (за целия апартамент) 10,00
  Стая с едно легло         6,00
  Стая с две легла         5,00
  Стая с трия легла 3,50

   

   

   

   

   

   

   3. Цени за леглоден, според Приложение № 8 от наредба Н-5/11.03.2013 г., за:

  • Български граждани, които не работят в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА
  • Чужденци, които не ползват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация
  Леглоден в: Цена (лв.)
  Апартамент - лукс (за целия апартамент) 90,00
  Апартамент - стая и хол (за целия апартамент) 70,00        
  Апартамент - студио (за целия апартамент) 60,00
  Стая с едно легло       35,00
  Стая с две легла 25,00
  Стая с три легла 15,00

   

  !!!ВАЖНО!!!

  1. Цената на 1 леглоден включва: разходите за нощувка, медицинско обслужване и до три лечебни процедури, назначени от лекар.
  2. Стойността на 1 храноден включва разходите за закуска, обяд и вечеря и се заплаща отделно от цената за 1 леглоден.
  3. Ветераните от войните се настаняват за лечение без да заплащат нощувките, храната и процедурите.  
  4. Военноинвалидите и военнопострадалите заплащат 25% от стойността на храната.
  5. Военнослужещите и цивилните служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства, както и резервистите за времето на разположение за активна служба заплащат 50% от цената за плувен басейн, сауна, фитнес, парна баня и спортни игри.
  6. Ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите заплащат 25% от цената за плувен басейн, сауна, фитнес и парна баня.
  7. Заплащането на леглоден, храноден, медицински дейности и издаването на фактури се извършва в деня на постъпването.
  8. При самостоятелно настаняване в стая с две легла, ако пациентът не желае в същата да се настанява и друго лице, заплаща допълнително 75 на сто от стойността на леглоден за съответната, посочена в чл. 4 на Наредба Н-5/11.03.2013 г. за категория пациент.
  9. При настаняване в апартаменти по НОИ или клинични пътеки и желание за съвместно пребиваване с други лица, приети на свободен прием, се запознайте със заповедите на управителя на БПЛР-Хисаря, отнасящи се към това обстоятелство. 

  По закон, пациентите дължат такса за всеки ден болнично лечение - но не повече от 10 дни годишно. От нея са освободени следните пациенти:

  • Лица със заболявания, определени по списък към НРД (Приложение № 11 към НРД за медицинските дейности 2018 г.);
  • Малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството;
  • Пострадали при или по повод отбраната на страната;
  • Ветерани от войните, военноинвалиди;
  • Задържани под стража лица; ∙
  • Задържани на основание чл.72 от Закона за МВР;
  • Задържани на основание чл.125, ал.1 от Закона за ДАНС или лишени от свобода;
  • Социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • Лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия правилник;
  • Медицински специалисти;
  • Пациенти със злокачествени новообразувания;
  • Бременни и родилки до 45 дни след раждането;
  • Здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, съгласно Наредбата за медицинската експертиза