Обща и клинична патология

Началник

Професор д-р Виолина БалъкчиеваТелефон: 02/922 63 34; 0885 759 159
E-mail: peterbal@mail.bg
Web: http://vma.bg

Биографична справка