Химикотоксикологична лаборатория

Началник

Доцент д-р Васил АтанасовТелефон: 02/92-25960
E-mail:
Web: http://vma.bg

Биографична справка