Стани военен лекар

 

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ

Военномедицинска академия, съвместно с Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров", предлагат възможност за обучение по направление „Военен лекар", което съчетава обучение по специалност  „Медицина" за образователно-квалификационна степен „магистър" и специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво", специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили", с образователно-квалификационна степен „бакалавър".

Добрата подготовка на завършилите тази специалност им дава възможност за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни, членки на НАТО.