ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Болницата

  Богата история, модерна апаратура и професионален екип – благодарение на тях МБАЛ-Пловдив към ВМА печели доверието на пациентите. От октомври 2021 г. за срок от 5 години болницата е оценена като база за обучение на лекари-специализанти и специалисти по здравни грижи.

  МБАЛ-Пловдив работи по договор със Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) по 89 клинични пътеки и 16 амбулаторни процедури.

  Кой може да се лекува във Военна болница-Пловдив?

  • Военнослужещи (офицери, сержанти и войници) в Министерството на отбраната (МО), структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (БА);
  • Цивилни служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА;
  • Курсанти във висшите военни училища;
  • Граждани, подписали договор за служба в доброволния резерв, по време на активното изпълнение на договора;
  • Военнослужещи от други държави, пребиваващи в страната по силата на сключени международни договори и споразумения, по които Република България е страна;
  • Пенсионирани военнослужещи;
  • Ветерани от войните;
  • Военноинвалиди и военнопострадали;
  • Преживелите съпруг (съпруга), деца и родители на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи;
  • Членове на семействата на военнослужещи, цивилни служители в Министерството на отбраната, пенсионирани военнослужещи, военноинвалиди и военнопострадали;
  • Граждани от цялата страна по клиничните пътеки, за които болницата има сключен договор с НЗОК

  Винаги на първа линия

  Пандемията от COVID-19, която постави пред изпитание целия свят, но и беше възможност нашите екипи да демонстрират за пореден път своята незаменима и ключова роля. Болницата бе една от COVID-зоните в най-тежките периоди на пандемията и помогна на стотици нуждаещи се да преборят инфекцията.