ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Болницата

  Над 100-годишна история има МБАЛ-Плевен към Военномедицинска академия. Създадена е през 1903 г. с указ на цар Фердинанд като Девета дивизионна болница. Целта й тогава е да поеме медицинската грижа за военните от централна Северна България – задача, която болницата изпълнява и до днес.

  Специалистите от МБАЛ-Плевен лекуват, освен пациенти под пагон, и граждани. Болницата работи по договор със Здравната каса (НЗОК) по клинични пътеки и амбулаторни процедури.  

  Кой може да се лекува във Военна болница?

  1. Военнослужещи (офицери, сержанти и войници) в Министерството на отбраната (МО), структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (БА);
  2. Цивилни служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА;
  3. Курсанти във висшите военни училища;
  4. Граждани, подписали договор за служба в доброволния резерв, по време на активното изпълнение на договора;
  5. Военнослужещи от други държави, пребиваващи в страната по силата на сключени международни договори и споразумения, по които Република България е страна;
  6. Пенсионирани военнослужещи;
  7. Ветерани от войните;
  8. Военноинвалиди и военнопострадали;
  9. Преживелите съпруг (съпруга), деца и родители на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи;
  10. Членове на семействата на военнослужещи, цивилни служители в Министерството на отбраната, пенсионирани военнослужещи, военноинвалиди и военнопострадали;
  11. Граждани от цялата страна по клиничните пътеки, за които болницата има сключен договор с НЗОК