ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Диагностична дейност

  В лаборатория „Микробиология” се извършват различни видове специалиалирани изследвания.

  Бактериологични и микологични (на материали от):

  • Дихателна система: носен и гърлен секрет, устна кухина, храчка, трахео-бронхиално дърво, бронхо-алвеоларен лаваж; имунохроматографски бърз тест за S.pyogenes;
  • Раневи секрети от повърхностни и дълбоки рани; асцит, пунктат, трансудат, ексудат, абсцес, жлъчка;
  • Очен и ушен секрет;
  • Полова система: влагалищен и цервикален секрет; уретрален секрет; еякулат; простатен секрет;
  • Урина (урокултура);
  • Фецес - диагностично и профилактично (здравна книжка/детска градина);
  • Имунохроматографски бърз тест за C.difficile (GDH и токсини А и В);
  • Кръв (хемокултура) и ликвор.

  Серологични изследвания

  • Изследване на кръвен серум за ревматоиден фактор (RF)
  • Антистрептолизинов титър (AST)
  • Диагностика на сифилис (RPR, VDRL, TPHA)

  Кой може да се изследва?

  В лабораторията се извършват изследвания на няколко групи пациенти:

  • Хоспитализирани в МБАЛ-София към ВМА;
  • Военнослужещи и граждански лица в системата на Министерство на отбраната;
  • Амбулаторни пациенти – насочени от кабинетите на консултативно-приемното отделение на ВМА
  • Самонасочили се пациенти - по договор с НЗОК или платено

  Лабораторията разполага със съвременна диагностична апаратура, като доброто и оборудване позволява извършваната дейност да е над изисквания по медицински стандарт обем:

  • Автоматизирани системи за идентификация и определяне на антимикробна чувствителност: VITEK-2  compact (bioMerieux) и MicroSkan WalkAway 96 plus (Beckman Coulter);
  • Автоматизирани системи за култивиране на хемокултури: BD Bactec 9050 (Becton Dickinson), BD Bactec FX 40 (Becton Dickinson) и BactALERT 3D (SelectLink);
  • Апаратура за извършване на молекулярно-генетични изследвания - конвенционална PCR, секвенатор – Genome LabGeXP (Beckman Coulter);
  • Ламинарен бокс ІІ клас за биологична безопасност Telstar;
  • Фризери за съхранение при -70ºС.