ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Д-р Албена Факирова

  Д-р Албена Факирова е и.д. началник на Клиниката по обща и клинична патология и ръководи Отделението по имунохистохимия и електронна микроскопия. От 2008 г. е с призната специалност по обща и клинична патология и има стаж по специалността над 17 години. Става част от екипа на клиниката през 2008 г. Преди това 10 години работи като патолог в спешния институт "Пирогов" (1998-2008), Националния център по сърдечносъдови заболявания в София (1997-1998), в Бърза помощ към МБАЛ "Тота Венкова"-Габрово и като асистент-лаборант в Института по физиология на растенията на БАН.

  Успешно въвежда иновативни методи в клиниката и е доказан и предпочитан патолог и цитопалог не само в структурите на ВМА.

  Специализирала е по различни проблеми на клиничната патология в Италия, Дания, Австрия, Румъния, Германия и други държави:

  • 2003 г. - Европейско училище по патология: Патология на черен дроб & панкреас, Торино, Италия

  • 2010 г. - Професионален експертен курс: HER2 тестове при Тумори на гърда & гастроинтестиналната система, Молекулярен център Таргос, Касел, Германия

  • 2008 г. - Международен експертен курс: Гастроинтестинална патология – Университетска болница Букурещ, Румъния

  • 2013 г. - Експертен курс: Белодробни тумори – Грац, Австрия

  • 2014 г. - Експертен курс: Новости в HER2 тестове при тумори на гърда & гастроинтестиналната система, Молекулярен център Таргос – Касел Германия

  • 2015 г. - Експертен курс: Невроевдокринни тумори – Упсала, Швеция

  • 2016 г. - Експертен курс: PD-L1 тестване при белодробни карциноми – Касел, Германия

  • 2018 г. - Експертен курс – Невроендокринни тумори – Упсала, Швеция

  • 2018 г. - Експертен курс – PD-L1 тестване на уротелен карцином, Касел, Германия

  Д-р Факирова има интереси към широкия спектър на общата и клинична патология, както и специален интерес към жлъчно-чернодробната и панкреатична патология, заболяванията на белия дроб и гърдата. Активно участва в работата на Онкологичния комитет на ВМА.

  Има многобройни участия в съавторство с клиницисти в научни форуми както и публикации в научния периодичен печат в страната и в чужбина.

  Членува в Българското дружество по патология и в Европейското дружество по патология.

  Владее английски и руски език.

  За контакти:   

  Тел.: 02/922 52 84 и  0898 47 07 57

  E-mail: