ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Екип

  В клиниката работят петима лекари със специалност по обща и клинична патология, един специализант, деветима медицински лаборанти и двама медицински секретари.

  Медицински специалисти:

  1. Д-р Радка Христоскова - административен отговорник на клиниката и началник на Отделение по цитологична диагностика
  2. Д-р Албена Факирова - началник на Отделение по имунохистохимия и електронна микроскопия

  3. Д-р Емил Катров - началник на Отделение по биопсична диагностика

  4. Д-р Иванка Дръндарска - началник на Отделение по аутопсионна диагностика

  5. Д-р Теменужка Мирчева - началник на Отделение по експресна интраоперативна (гефрирна) диагностика

  6. Д-р Боряна Узунова - специализант по обща и клинична патология

  Специалисти по здравни грижи:

  1. Зорница Купенска - старши лаборант
  2. Медицински лаборант Олга Данчева
  3. Медински.лаборант Красимира Венкова-Споева
  4. Медински лаборант Румен Мурджев
  5. Медицински лаборант Албена Величкова
  6. Медицински лаборант Теодора Гаврилова
  7. Медицински лаборант Велизара Николова
  8. Медицински лаборант Янка Василева
  9. Медицински лаборант Надежда Дичкова

  Медицински секретари:

  1. Главен специалист Милена Стоянова
  2. Главен технически специалист Албена Стоичкова