ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Екип

  В отделението с най-младия екип във ВМА за пациентите се грижат 13 лекари, 6 медицински сестри, 1 лаборант и 2 санитарки.

  Лекарски екип

  1. Д-р Весел Кантарджиев, д.м. – началник
  2. Д-р Венцеслав Тодоров
  3. Д-р Весела Атанасова-Митова  
  4. Д-р Валентина Брощилова-Николова  
  5. Проф. Елена Обрешкова
  6. Д-р Мануела Гицова – лекар-специализант
  7. Д-р Кристина Петкова – лекар-специализант
  8. Д-р Илиана Георгиева – лекар-специализант
  9. Д-р Симона Давидовска – лекар-специализант
  10. Д-р Тодор Йорданов – лекар-специализант
  11. Д-р Далия Стратиева – лекар-специализант
  12. Д-р Елена Стойкова – лекар-специализант
  13. Д-р Бояна Бежанска-Педерсeн – лекар-специализант
  14. Д-р Мартин Стефанов – лекар-специализант

  Медицински сестри

  1. Старша медицинска сестра Валентина Илиева
  2.  М.с. Юлия Нейчева
  3.  М.с. Анелия Илчева
  4.  М.с. Лиляна Букова
  5.  М.с. Сашка Давидова
  6.  М.с. Несрин Бекир
  7. Лаборант Анна Валентинова

  Санитари

  1. Сан. Росица Йорданова
  2. Сан. Николина Добрева