ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Екип

  В Клиниката работи висококвалифициран медицински персонал, осигуряващ качествено лечение и грижи на европейско ниво.

  ЛЕКАРИ

  • Проф. Екатерина Титянова – ръководител на клиниката
  • Д-р Пане Попов, д.м. е началник на Първо отделение. Той е лекар с две специалности -  „Нервни болести“ и  „Неврохирургия“. Притежава свидетелства за допълнителна професионална квалификация за извършване на високоспециализираните дейности „Клинична електроенцефалография (ЕЕГ)” и „Евокирани (предизвикани) потенциали”.
  • Д-р Соня Каракънева е началник на Второ отделение. Тя е лекар със специалност „Нервни болести“ и професионална квалификация за извършване на високоспециализираните дейности „Невросология” и „Изследване на автономната нервна система“.
  • Д-р Радостина Димова е лекар със специалност „Нервни болести“ и професинална квалификация за извършване на високоспециализираната дейност „Клинична електромиография (ЕМГ)”.
  • Д-р Златко Сертев – лекар със специалност „Нервни болести“ и професинална квалификация за извършване на високоспециализираната дейност „Клинична електромиография (ЕМГ)”.
  • Д-р Мария Петришка – Дюлгерова е лекар със специалност „Нервни болести“ и професионална квалификация за извършване на високоспециализираната дейност „Клинична електромиография (ЕМГ)”.
  • Д-р Цветомила Колева- специализант по специалността „Нервни болести“.

  МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

  • Ст.м.с. Красина Зарева е старша медцинска сестра на клиниката. Тя е с образователно-квалификацонна степен „бакалавър“ по специалността „Управление на здравните грижи“ и професионална квалификация „Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика“. Притежава свидетелство за работа с високоспециализираните дейности в неврологията.
  • М.с. Евгения Николова Салапиева е с образователно-квалификацонна степен „магистър“ по специалността „Здравен мениджмънт“. Притежава свидетелство за работа с високоспециализираните дейности в неврологията.
  • М.с. Теодора Кирилова притежава свидетелство за работа с високоспециализираните дейности в неврологията, образователно-квалификацонна степен „бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“.
  • М.с. Габриела Щерева притежава свидетелство за работа с високоспециализираните дейности в неврологията, образователно-квалификацонна степен „магистър” по специалността „Връзки с обществеността”.