ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Екип

  Отделение по „Гастроентерология“, ръководител Д-р Никола Наумовски – 064/890 642

  Отделение по „Пневмология и фтизиатрия“, ръководител Д-р Анелия Стоянова – 064/890 640

  Отделение по „Ендокринология и болести на обмяната“, ръководител Д-р Юлия Стойкова – 064/890 645

  Отделение по „Ревматология“, ръководител Д-р Тихомир Горчев – 064/890 643

  Отделение по „Кардиология“, ръководител Д-р Александър Орманов – 064/890 603

  Отделение по „Хирургия“, ръководител Д-р Божидар Бояджиев – 064/890 630

  Отделение по „Ортопедия и травматология“, ръководител Д-р Борил Юруков – 064/890 611

  Отделение по „УНГ“, ръководител Д-р Юлиян Минчев – 064/890 646

  Отделение по „Очни болести“, ръководител Д-р Мартин Мартинов – 064/890 655

  Операционен блок, ръководител Д-р Румен Стоянов – 064/890 630

  Отделение по „Анестезиология и интензивно лечение“, ръководител Д-р Валерий Таблов – 064/890 633

  Отделение по „Нервни болести“, ръководител Д-р Татяна Давидова – 064/890 635

  Отделение по „Физикална и рехабилитационна медицина“, ръководител Д-р Цецка Пашкулска – 064/890 654

  Отделение по „Образна диагностика“, ръководител Д-р Водичка Раева – 064/890 628

  Медико-диагностична лаборатория, ръководител Д-р Илиана Коджабашева – 064/890 649

  Лаборатория „Обща и клинична патология“, ръководител Доц. Д-р Евлоги Маринов – 064/890 648

  Отделение по „Превентивна медицина“, ръководител Д-р Стоян Баръмов – 064/890 650

  Консултативно-диагностичен блок, ръководител Д-р Лиляна Шипчанова – 064/890 659

  Отделение за анализ, здравноосигурителен контрол, експертиза и осигуряване, ръководител Подполк. Д-р Иво Цочев – 064/890 602

  Болнична аптека, ръководител маг.фарм. Димитринка Йорданова – 064/890 614