ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Клиниката

    Клиника "Функционална диагностика на нервната система" е първата специализирана клиника у нас за бърза диагноза и подбор на лечебния подход въз основа на комплекс от функционални методи на изследване на нервната система.

    Създадена по европейски модел и утвърдена с постановления на Министерски съвет.

    Основната мисия на клиниката е да подпомага интердисциплинарната дейност на ВМА чрез обезпечаване на диагностични, терапевтични, експертни, научно-изследователски и учебни дейности в областта на неврологията и свързаните с нея други области на медицината. Тя се осъществява от висококвалифициран медицински персонал, отговарящ на изискванията на Министерството на отбраната за обучение и медицинско осигуряване на контингента на министерството и на медицинския стандарт „Нервни болести" за университетска структура от трето и високотехнологично ниво на компетентност.

    В клиниката се лекуват лица от специфичния контингент на ВМА (военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, пенсионирани военнослужещи и т.н.), здравноосигурени лица от цялата страна по клинични пътеки, клинични и амбулаторни процедури на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), български и чуждестранни граждани по договори с ВМА и други.

    Извършват се платени изследвания по ценораспис на ВМА.