ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Клиниката

В клиниката се извършват биопсични, гефрирни, имунохистохимични, имунофлуоресцентни, хистохимични, цитологични и електронно-микроскопски изследвания и аутопсии. Състои се от 6 отделения. Основните приоритети в работата на клиниката са грижата за пациента, точната и срочна диагноза на заболяванията му и контролът на лечебно-диагностичния процес и профилактика.