ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Клинична лаборатория

    Началник на отделението е д-р Илиана Коджабашева. Има 20-годишен опит като лекар, като през 2008 г. придобива специалност "Клинична лаборатория". Началник на отделението от август 2017 г.

    Ръководената от д-р Коджабашева лаборатория покрива ІІ-ро ниво на компетентност по медицински стандарт "Клинична лаборатория", участва редовно в системата на външен контрол на качеството на лабораторните резултати.