ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Клинична патология

    Началник на лабораторията е доц. д-р Евлоги Маринов. Роден е през 1940 г. в Плевен и е завършил "Медицина" в София през 1965 г. През 1974 г. постъпва като асистент в Катедрата по патологична анатомия при тогавашния ВМИ-Плевен. Защитава дисертация през 1987 г. на тема: "Хиалинно-мембранна болест у починали недоносени новородени”.Хабилитиран е за доцент през 1990 г. Ръководител е на Катедрата по Патологична анатомия при МУ-Плевен в периода 1994-2005 г. Водил е пълен курс лекции по Обща и Клинична патология на български и английски език на медици при МУ-Плевен и по "Обща патология" на сестри, акушерки и лаборанти. Специализирал е в Полша - електронна микроскопия на бял дроб и в Хумболтовия университет в Германия - патология на туморите.

    Доц. Маринов е автор на над 80 научни публикации. Съавтор е на редица практически ръководства за упражнения по патология, както и на учебника по Обща и клинична патология в 2 тома. Бил член на Специализирания съвет по морфология при Висшата атестационна комисия – два мандата; зам.-ректор по учебната дейност на ВМИ-Плевен и член на ръководството на Дружеството по патология (1991-1998 г.), както и член на Академичния съвет на МУ-Плевен за два мандата
    От 2007 г. е началник на Медико-диагностичната лаборатория на ВМА-МБАЛ-Плевен и консултант на Отделението по клинична патология на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“-Плевен.