ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Кой може да дарява кръв?

    Кръводарител може да бъде всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, за когото лекар прецени, че е в добро здраве, за да се защити неговото/нейното собствено здраве и да се защити реципиентът от предаване на заболявания или медикаменти, които биха могли да го увредят.

    Необходимо е телесното тегло на кандидат – донора да бъде над 50кг.

    Мъжете могат да даряват кръв 5 пъти в рамките на една календарна година, а жените – 4 пъти. Интервалът между две кръводарявания трябва да бъде минимум 2 месеца.