ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Контакти

  Клиниката по обща и клинична патология е разположена на 1-ия етаж в сграда, намираща се в двора на ВМА.

  Работно време:

  Понеделник-петък, от от 8.00 до 14.00 часа

  Свържете се с нас:

  Канцелария: 02/922 5515

  Старши лаборант: 02/922 5231

  Е-mail: