ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Контакти

  Контакти:

  8800 Сливен, ул. "Пушкин" № 2

  ЦЕНТРАЛА: 044 400 710; 044 667 166; 044 667 450

  НАЧАЛНИК МБАЛ-СЛИВЕН: 044 667 180

  ТЕЛЕФОН/ФАКС: 044 667 180

  Е-mail: