ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Лабораторията

  Лаборатория „Микробиология” е в състава на Катедра „Военна епидемиология и хигиена” и отговаря на трето ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Микробиология”.

  Лабораторията развива с успех диагностична, консултативна, научно-изследователска и учебно-преподавателска дейности. Участва в системата за външен контрол на качеството – на национално и международно ниво (European Antimicrobial Resistance Surveillance).

  Работата на лаборатията е подчинена на:

  • Медико-диагностична дейност за поставяне на етиологична диагноза на инфекциозните заболявания - бактериологични, серологични и молекулярно генетични изследвания;
  • Проучвания на етиологичната структура на инфекциозните заболявания и антимикробната резистентност на патогените, с цел оптимизиране на антимикробната терапия;
  • Консултации при провежданата антимикробна терапия при хоспитализирани и амбулаторни пациенти;
  • Експертизна дейност – извършване на изследвания на контингента военнослужещи, заминаващи и завръщащи се от международни мисии;
  • Разработване и прилагане на нови, съвременни методи за диагностика и епидемиологично типиране на проблемни за болничната патология микроорганизми;
  • Извършване на профилактична, контролно-консултативна, учебна и научна дейности