ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Лечебна дейност

  Клиниката развива следните диагностично-терапевтични направления:  

  • Интервенционални ендоскопски процедури на заболявания на гастроинтестиналния тракт: диагностична горна и долна едоскопия; отстраняване на полипи от стомах, тънко и дебело черво.
  • Ретроградна холангиопанкреатография и други комбинирани техники за диагноза и дренажни манипулации при заболявания на черен дроб, камъни и стенози на жлъчни пътища, жлъчен мехур, панкреас, стомах, тънко и дебело черво под рентгенов, ехографски и ендоскопски контрол.
  • Ехоендоскопия при заболявания на гастроинтестиналния тракт – стадиране на малигнени заболявания; биопсии под ехоендоскопски контрол на заболявания на хранопровод, стомах, медиастинум, панкреас; дренажни техники под ехоендоскопски контрол.
  • Ехографска диагноза на заболяванията на черен дроб и коремни органи: оценка на чернодробната фиброза и стеатоза (еластография), биопсии и дренажни манипулации под ехографски и рентгенов контрол.
  • Капсулна ендоскопия при заболявания на стомах, тънко и дебело черво
  • Заболявания на черен дроб – терапевтични и диагностични подходи при остри и хронични заболявания; PCR  диагностика при хронични вирусни заболявания (хроничен хепатит „В“ и „С“)
  • Оценка и подготовка на пациенти с хронични чернодробни заболявания за чернодробна трансплантация, както и проследяване и контрол на трансплантираните пациенти.