ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Лечебна дейност

Основната мисия на болницата е да повишава качеството на живот на постъпващите, като се провежда лечение, рехабилитация, профилактика и  възстановяване на физическото и психическото здраве на целевите групи, посредством използване на преформирани и непреформирани  балнеологични и физикални фактори.

В болницата се извършват продължително лечение, рехабилитация и профилактика на:

 • Заболявания на опорно-двигателния апарат
 • Заболявания на централна нервна система
 • Заболявания на периферната нервна система
 • Бъбречно-урологични заболявания
 • Стомашно-чревни и жлъчно-чернодробни заболявания
 • Гинекологични и андрологични заболявания

Минералната вода е от Сондаж №3, намиращ се в района на болницата и има следните физични и химични характеристики: 

Физични свойства на минералната вода: 

Физично свойство Величина
Температура 51,2 градуса
РН 9,09
Дебит 8,7л/сек.
Дълбочина на сондажа 318 м

 

 

 

 

Съдържание на химични елементи в 1 литър вода:

Аниони Милиграми
Флуор 5,50
Хлор 8,35
Сулфат 32,00
Карбонат 18,00
Хидрокарбонат 67,12
Хидросиликат 2,11
ВСИЧКО 133,09
Катиони Милиграми
Натрий и калий 56,86
Калций 3,42
Магнезий следи
Алуминий 2,48
ВСИЧКО 195,85
Метасилициева кисилина 58,91 мг
ОБЩО СЪДЪРЖАНИЕ НА ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ 254,85 мг

Лечението и рехабилитацията протичат в обособения Лечебен блок, който се състои от:

 • Сектор за електро- и светлотерапия
 • Сектор по двигателна терапия
 • Сектор по термотерапия
 • Сектор по водолечение

В лечебните комплекси, според заболяването се включват:

 • физиотерапевтични процедури, извършвани в кабинети по електро- и светлолечение
 • двигателна терапия
 • лечебен масаж
 • водолечение (минерални басейни, вани – обикновени,  хидромасажни, перлени, тангентори)
 • лечебните свойства на минералните води като питейно лечение
 • калолечение с Поморийска кал: прилага се под формата на апликации, като се използва нейните топлинно, компресивно и пелоидно въздействия – препоръчителни при лечение на заболявания на опорно-двигателен апарат, урологични, гинекологични, кожни и други. 
 • луголечение с Поморийска луга: прилага се под формата на компреси, използвайки нейните най-вече топлинен и противовъзпалителен ефект.
 • сауна

В болницата се извършват и някои от високоспециализираните медицински дейности, упражнявани от лекари-специалисти по неврология и физикална и рехабилитационна медицина, както следва:

 • електромиография (ЕМГ)
 • мануална диагностика и терапия
 • рефлексотерапия
 • инфилтрационни техники
 • постизометрична релаксация
 • лазертерапия