ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Лечебна дейност

Благоприятното географско разположение и климата в Хисаря, съчетани с богатството на 22 минерални извора, създават условия за пълноценно балнео-, климато- и теренно лечение в "Калероя" през цялата година. В болницата получават помощ пациенти с най-различни заболявания - на бъбреците и  и пъкочните пътища, на стомашно-чревния тракт и черния дроб, на опорно-двигателната, централната и периферна нервна система, както и гинекологични и андрологични. 

Минералната вода е от Сондаж №3, намиращ се в района на болницата и има следните физични и химични характеристики: 

Физични свойства на минералната вода: 

Физично свойство Величина
Температура 51,2 градуса
РН 9,09
Дебит 8,7л/сек.
Дълбочина на сондажа 318 м

 

 

 

 

Съдържание на химични елементи в 1 литър вода:

Аниони Милиграми
Флуор 5,50
Хлор 8,35
Сулфат 32,00
Карбонат 18,00
Хидрокарбонат 67,12
Хидросиликат 2,11
ВСИЧКО 133,09
Катиони Милиграми
Натрий и калий 56,86
Калций 3,42
Магнезий следи
Алуминий 2,48
ВСИЧКО 195,85
Метасилициева кисилина 58,91 мг
ОБЩО СЪДЪРЖАНИЕ НА ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ 254,85мг

Лечението и рехабилитацията на пациентите в "Калероя"протичат в обособения Лечебен блок, който се състои от:

 • Сектор за електро- и светлотерапия;
 • Сектор по двигателна терапия;
 • Сектор по термотерапия;
 • Сектор по водолечение

В лечебните комплекси, според заболяването се включват:

 • физиотерапевтични процедури, извършвани в кабинети по електро- и светлолечение;
 • двигателна терапия;
 • различни видове лечебен масаж;
 • водолечение /минерални басейни, вани – обикновени,  хидромасажни, перлени, тангентори/;
 • лечебните свойства на минералните води като питейно лечение;
 • калолечение с Поморийска кал (под формата на апликации, като се използват нейните топлинно, компресивно и пелоидно въздействия – препоръчителни при лечение на заболявания на опорно-двигателен апарат, урологични, гинекологични, кожни и др.) ;
 • луголечение с Поморийска луга (под формата на компреси, използвайки нейните най-вече топлинен и противовъзпалителен ефект);
 • клизми и ректални вливания;
 • сауна

Специалистите по неврология и физикална медицина извършват и високоспециализирани медицински дейности като: 

 • електромиография (ЕМГ);
 • мануална диагностика и терапия;
 • рефлексотерапия;
 • инфилтрационни техники;
 • постизометрична релаксация;
 • лазертерапия