ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Лечебна дейност

МБАЛ-Варна към ВМА има 7 специализирани клиники и 25 отделения. От 2016 г. насам към болницата функционира и център за специализирана   извънболнична медицинска помощ /СИМП/.

Пациентите могат да се възползват от консултация със специалисти по травматология, хирургия, ревматология, кожно и венерически болести, УНГ, образна диагностика, неврология, психиатър, нефрология и клинична токсикология.

МБАЛ-Варна е единствено лечебно заведение в Североизточна България за лечение на остри отравяния и токсикоалергии и изгаряния. През 2021 г. мащабен ремонт превърна Клиниката по термична травма, пластично-възстановителна и естетична хирургия в модерна, уютна и база за лечение по европейски стандарт.

Болницата разполага с барокамера, която се ползва не само за терапия на множество заболявания, но и за лечение на водолазни инциденти и баротравми. Хипербарният център се използва за тренировки на водолази от флота. Барокамерата помага на пациенти с редици заболявания - като диабетно стъпало, токсикохимични отравяния и изгаряния /особено с въглероден окис/. 

От 2016 г. болницата е оборудвана с 16-срезов скенер, лапароскопска апаратура и видеоендоскопска апартура за горна и долна ендоскопия. Сред модерната апаратура в МБАЛ-Варна са още доплеров и ЕМГ апарат за диагностика на неврологични заболявания, триизмерен ехографски апарат, кардиоехограф, ултразвуков нож за резекция на паренхимни органи, както и физиотерапевтична техника за лечение на неврологични, гинекологични и кожни заболявания, както и болести на опорно-двигателния апарат.

Клиничната лаборатория е оборудвана със съвременна апаратура за диагностика. В болницата се извършват хематологични, биохимични, хемостазни и имунологични изследвания, както и тестове на хормони, туморни маркери, сърдечни маркери, кръвно-газов и уринен анализ.