ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Лечебна дейност

От 2016 година насам към МБАЛ-Плевен функционират специализиран кабинети за извънболнична помощ (СИМП) по хирургия и кардиология.

Поради спецификата на лечебното заведение, работата на кабинетите не подлежи на предварително записване. На телефон 064/ 890 609 пациентите могат да получат необходимата информация.

Болницата разполага със 110 легла и Диагностично-консултативен блок. Лекуват се пациенти в различни медицински направления:

 • Гастроентерология
 • Пневмология и фтизиатрия
 • Ендокринология и болести на обманата
 • Ревматология
 • Кардиология
 • Неврология
 • Хирургия
 • Ортопедия и травматология
 • Очни болести
 • УНГ
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Физиотерапия и рехабилитация

От края на 2020 година функционира изцяло обновеното Отделение по образна диагностика.  В него е инсталирана съвременна рентгенова уредба „Philips“ и 32-срезов компютърен томограф от ново поколение на фирма „Siemens“, комплектован с рентгенова уредба за скопии (С-рамо) и мобилна рентгенова уредба (Кугел) – Jade 40 DRGEM.

Лечебното заведение разполага с нова съвременна видеоендоскопска апаратура за горна и долна ендоскопия PENTAX EPK-p. Сред модерната апаратура са още доплеров, ЕЕГ- и ЕМГ-апарат за диагностика на неврологични заболявания, ехографски апарат и кардиоехограф.

Клиничната лаборатория е оборудвана със съвременна диагностична апаратура.

ЦЕНОРАЗПИС за заплащане на медицинска помощ по избор на пациента в МБАЛ-Плевен можете да видите тук.