ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Лечебна дейност

МБАЛ-Сливен разполага с 95 легла за стационарно лечение, разпределени в 7 клинични отделения, както и Консултативно-диагностичен блок. Болницата консултира и приема пациенти в следните медицински направления: 

 • Вътрешни болести
 • Клинична хематология
 • Пневмология и фтизиатрия
 • Кардиология
 • Гастроентерология
 • Нервни болести
 • Инфекциозни болести
 • Хирургия
 • Урология
 • Обща дентална медицина
 • Ушно-носно-гърлени болести
 • Акушерство и гинекология
 • Медицинска онкология
 • Очни болести;
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Образна диагностика
 • Клинична лаборатория
 • Микробиология
 • Обща и клинична патология
 • Кожни и венерически болести