ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Лечебна дейност

МБАЛ-Сливен разполага с 95 легла за стационарно лечение, разпределени в 7 клинични отделения, както и диагностично-консултативен блок. Болницата консултира и приема пациенти в следните медицински направления: 

 • Вътрешни болести;
 • Нефрология;
 • Клинична хематология;
 • Пневмология и фтизиатрия;
 • Ревматология;
 • Кардиология;
 • Гастроентерология;
 • Нервни болести;
 • Орална хирургия;
 • Обща дентална медицина;
 • Ушно-носно-гърлени болести;
 • Акушерство и гинекология;
 • Медицинска онкология;
 • Очни болести; Хирургия;
 • Анестезиология и интензивно лечение;
 • Урология;
 • Клинична лаборатория;
 • Микробиология;
 • Образна диагностика;
 • Обща и клинична патология;
 • Кожни и венерически болести;
 • Инфекциозни болести;
 • Лицево-челюстна хирургия