ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Лечение на чужди граждани

  ГРАЖДАНИ НА СТРАНИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС/ЕИП/ШВЕЙЦАРИЯ

  I. Всеки гражданин, осигурен в държава-членка на ЕС/ЕИП/Швейцария, който се нуждае от спешна и неотложна медицинска помощ в България, трябва да представи Европейска здравноосигурителна карта или Удостоверение за временно заместване на тази карта, както и валиден документ за самоличност.

  Ако пациентът не разполага с тези документи, това не отнема правото му на медицинска помощ. Те могат да бъдат допълнително изискани от съответния компетентен здравен осигурител – лично от осигуреното лице или със съдействието на РЗОК и НЗОК. В случай, че състоянието му не позволява да се изчака потвърждение от институцията, в която е осигурен, тогава той заплаща оказаната му медицинска помощ, като получава фактура с подробно описание на извършените медицински услуги.

  II. Всеки гражданин, осигурен в държава-членка на ЕС/ЕИП/Швейцария, който е регистриран в НЗОК със съответен европейски регистрационен формуляр и има издаден документ от НЗОК/РЗОК, получава спешна/неотложна или планова медицинска помощ по реда за българските здравноосигурени лица - срещу представяне на този документ и валиден документ за самоличност.

  III. Всеки гражданин, осигурен в държава-членка на ЕС/ЕИП/Швейцария, който разполага с валиден и издаден от компетентната здравноосигурителна институция формуляр за конкретна планова медицинска помощ (S2, S3 или Е112), получава такава, като за целта е необходимо да предостави въпросния формуляр и валиден документ за самоличност.

  ГРАЖДАНИ НА СТРАНИ ИЗВЪН ЕС/ЕИП/ШВЕЙЦАРИЯ

  Чуждестранни граждани, които не се ползват с правата на български граждани и/или с право на медицинска помощ в ЕС/ЕИП/Швейцария заплащат оказаната им медицинска помощ, както и поискани допълнителни услуги по ценоразпис на ВМА.