ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Орална хирургия

Началник

Д-р Атанаска Чешмеджиева, д.м.Телефон: 02/92 25 616, 02/92 25 456
E-mail: atanaskacheshmedzhieva@gmail.com
Web: http://vma.bg

Биографична справка