ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

    Началник на отделението е д-р Валери Таблов. Роден е през 1952 г. в Симеоновград и е завършил Медицинския университет във Варна през 1978 г. Защитава дисертация на тема: „Приложение на ниски дози кетамин в комбинация с други медикаменти за обезболяване в урологичната практика“. Има над 65 научни публикации, участва в написването на 4 учебника. Член е на научното дружество на анестезиолозите в  България. Владее руски и английски език.

    От 2011 г. до момента д-р Таблов е началник на ОАИЛ към  ВМА-МБАЛ-Плевен.