ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Отделение по имунохистохимия и елекронна микроскопия

    Имунохистохимичният диагностичен метод е основен и рутинен в клиниката, като резултатите от него са решаващи за избор на стратегия на терапия, включително персонализирана, както и за определяне на първичната локализация на метастази от  неизвестно първично огнище.

    Имунохистохимията е незаменим диагностичен метод при на рак на гърдата, рак на простата, рак на белия дроб, рак на гастроинтестиналния тракт и панкреаса, тумори на мозъка, тумори на костите, меките тъкани и кожата, лимфоми и лимфопролиферативни заболявания.

    Началник на отделението е д-р Албена Факирова.