ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Отделение по нервни болести

    Началник на отделението е д-р Мариана Кучева. Родерна е през 1958 г. и е завършила Медицинския университет в София през 1983 г. Там придобива и специалност по неврология през 1993 г. През 2008 г. взема и нова - "Доплерова сонография"  в МУ-Плевен.

    Д-р Кучева работи като невролог във ВМА-МБАЛ-Плевен от 2005 г. От 2013 г. е началник на Неврологичното отделение на болницата. Била е съизследовател в различни международни клинични проучвания. Владее английски език писмено и говоримо. 

    В отделението работят 4 лекари със специалност по "Нервни болести" и с квалификация по ЕМГ и ЕЕГ, както и Доплерова сонография. Към него действат специализирани комисии за скъпоструващи медикаменти за епилепсия, множествена склероза, Паркинсонова болест и лечение на болката. Извършват се международни клинични проучвания в областта на периферната и централната нервна система.