ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Отделение по превантивна медицина

  Отделението по превантивна е открито през 2007 г. и е в състава на Научно-приложния център по военна епидемиология и хигиена към ВМА-София. Извън дейността си в МБАЛ-Плевен, екипът му извършва и санитарно-хигиенна, противоепидемична дейност и оценки на риска при работа във военните формирования в Северна България. В отделението се обучават студенти и медицински лаборанти.  

  Началник на отделението е д-р Стоян Баръмов, което е специалист по военна превантивна медицина, вътрешни болести, обща и авиационна медицина. В звеното функционират три лаборатории - микробиологична, вирусологична и паразитологична, както и кабинет по трудова медицина. В микробиологична лаборатория се осъществява диагностика на аеробни бактериални инфекции, определяне на чувствителността на антибиотици към бактериалните причинители, определяне на AST  и  доказване на RF, изследване за Хеликобактер пилори антиген и антитела, санитарно-микробиологично изследване на питейни води, профилактични изследвания за здравни книжки.

  Във вирусологична лаборатория се извършва серологична диагностика чрез ELISA на хепатитни маркери (А,B,C,D,E), СПИН(HIV антитела), паротит, морбили, рубеола и RS вируси, Influenza A/B, RPR, Йерсиния, Хламидия, Борелия и Рикетсия. В паразитологична лаборатория се осъществява серологична диагностика чрез РПХА и ELISA на ехинококоза и токсоплазмоза, профилактични изследвания за здравни книжки и детски градини, микроскопско изследване на чревни паразити. Отделението разполага с дезинфектор, който извършва ДДД дейности.

  В отделението работят:

  • Д-р Богданов - със специалност "Микробиология";
  • Д-р Григорова - с две специалности - "Вирусология" и "Микробиология";
  • Д-р Макавеев - със специалност "Медицинска паразитология";
  • Д-р Цоневска - със специалност "Трудова медицина"
  • Медицински лаборанти - Боряна Трифонова и Боряна Неделчева
  • Медицинска сестра - Татяна Борисова