ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

  Началник на отделението е д-р Цецка Пашкулска. Завършила е "Медицина" в Карловия университет в Прага. Има специалност "Физикална и рехабилитационна медицина". Експерт е по акредитация и оценка на лечебни заведения.

  Д-р Пашкулска с преминала следдипломна квалификация по:

  • Електродиагностика и електростимулция;
  • Лазерна терапия;
  • Рехабилитация при социално значими заболявания и увреди на централната и периферна нервна система;
  • Болка в гърба и кръста – механизъм и терапевтично повлияване;
  • Здравословни и безопасни условия на труд