ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Полковник д-р Ангел Гозманов

   

  Полковник  д-р Ангел Гозманов за завършва медицина в родния си град Пловдив. Има придобити специалности по „Вътрешни болести” и „Пневмология и фтизиатрия”.

  Преминал е през различни курсове за повишаване на квалификацията, а именно:  

  • „Бронхоскопска диагностика”;
  • „Конвенционална и спешна ултразвукова томография на коремните органи”;
  • „Ултразвукова диагностика на щитовидна жлеза”;
  • „Мамографска и ултразвукова диагностика на млечна жлеза”;
  • „Спешна абдоминална образна диагностика”;
  • ,,Абдоминална ехография и повърхностни структури-първо ниво“;
  • „Бронхопровокационни тестове. Избор на оптимален тест при диагностиката и експертизата на бронхиалната астма”;
  • „Абдоминална доплерова ехография – второ ниво”;
  • „Ехография на шийна област”;
  • „Интензивна и спешна терапия при белодробно болни”;
  • „Ехография на гръден кош”;
  • „Утразвукова диагностика на торакалните заболявания”;
  • „Микробиологична диагностика на белодробните болести”;
  • „Сертификационен курс по Спирометрия”;
  • курс „Здравен мениджмънт”

  Полковник Гозманов притежавана военноотчетна специалност (ВОС):  6301, 6431.

  Езикова подготовка: английски и руски език.

  В професионална му визитка са записани редица отговорни длъжности:

  лекар в медицински пункт в 68-а бригада ,,Специални сили“ Пловдив; началник на бригаден медицински пункт 68-а бригада ,,Специални сили“ Пловдив; лекар-ординатор в сектор „Вътрешни болести“ в Клиника Терапевтичен профил в МБАЛ-Пловдив към ВМА; лекар-ординатор в Терапевтична клиника в Общо терапевтично отделение на МБАЛ-Пловдив към ВМА; началник на медицинско Отделение по вътрешни болести с 28 легла в Стационарен блок в МБАЛ-Пловдив към ВМА.

  От 05.07.2019 г. със заповед № КВ-344/02.07.2019 г. на министъра на отбраната е назначен за началник на МБАЛ-Пловдив към ВМА.

  Носител е на няколко награди от министъра на отбраната и от началника на отбраната за висок професионализъм и постижения в службата.