ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Полк. доц. д-р Димо Димов, д.м., заместник-началник на ВМА по войсковото медицинско осигуряване

  Полк. доц. д-р Димо Димов, д.м., e роден на 18 септември 1973 г. в гр. Сливен.

  Завършва "Медицина" в МУ- София през 1997 г. В периода 1997-1999 г. работи като лекар-ординатор в Детско поликлинично отделение към Общинска болница-Дупница.

  Като военен лекар преминава през следните длъжности: младши лекар в медицинска служба на поделение № 26450 (1999-2002 г.), началник на медицинска служба на поделение № 34 420 (2002-2006 г.), лекар-ординатор в Научно-изследователска лаборатория (НИЛ) по медицина на бедствените ситуации (2006-2011 г.), началник на отделение „Медицина на бедствените ситуации" в НИЛ по медицина на бедствените ситуации (2011-2014 г.). От февруари 2014 г. оглавява лабораторията, а от началото на 2019 г. - новосъздадената Катедра "Медицина на бедствените ситуации".

  Полк. доц. д-р Димов има специалности "Медицина на бедствените ситуации" (2005 г.) и "Военна токсикология" (2014 г.). Придобива образователна и научна степен "доктор" придобива през 2012 г., а академичната длъжност "доцент" заема от януари 2015 г. От 2017 г. е президент на Българския борд на Балканския военномедицински комитет.

  Преминал е през редица допълнителни квалификационни курсове, сред които са:

  Медицински аспекти на защитата срещу химическо оръжие (Иран, 2006 г.)

  Медицинско разузнаване (Германия, 2008 г.)

  Интензивна терапия на спешните състояния във вътрешната медицина" (2010 г.)

  Eurotox advanced toxicology course (2010 г.)

  Постекспозиционна профилактика на инфекциозните заболявания (2010 г.)

  Придобиване на педагогическа квалификация и научно-преподавателски опит (2011 г.) Military Medical Response in disaster management (2014 г.)

  WMD Crises Incident Management" (2014 г.)

  Автор е в над 70 публикации, включително учебници и учебни пособия. Член на Българското дружество по военна медицина.

  Владее английски и руски език.

  Със заповед на министъра на отбраната от 1 юли 2020 г. е назначен за заместник-началник на ВМА по войсковото медицинско осигуряване.